Založenie organizačnej zložky

Právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky  môžu v Slovenskej republike podnikať iba za predpokladu, že si  zriadia organizačnú zložku alebo  dcérsku  obchodnú spoločnosť so sídlom na našom území. Pokiaľ ide o formu obchodnej spoločnosti, môže ísť o spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť a pod.

Nakoľko zahraničný klienti najčastejšie využívajú formu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo spoločnosť s ručením obmedzeným,  naša spoločnosť Vám zabezpečí kompletné založenie organizačnej zložky v Slovenskej republike.  Dokumentácia je vyhotovená v slovenskom jazyku.

Charakteristika organizačnej zložky (o.z.) :

 • je zastúpením zahraničnej spoločnosti v Slovenskej republike
 • nemá vlastnú právnu subjektivitu, je priamo viazaná na materskú zakladajúcu spoločnosť(všetky zmluvy sa uzavierajú v mene materskej spoločnosti, ktorá priamo zodpovedá za ich plnenie)
 • v o.z. platí zákonodarstvo krajiny, v ktorej bola zriadená
 • všetky aktivity vykonáva v mene materskej spoločnosti (ktorá ju založila)
 • v mene o.z. koná vedúci organizačnej zložky – je potrebný podpisový vzor
 • je majetkovo napojená na materskú spoločnosť (v prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť)
 • je registrovaná na daňovom úrade v SR
 • jednoduchý spôsob ukončenia činnosti a výmazu z registra spoločností

Pre zriadenie organizačnej zložky je potrebné poskytnúť nám nasledujúce dokumenty :

 • výpis z obchodného registra spoločnosti, ktorá plánuje založiť o.z. 
 • zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu spoločnosti(+ stanovy), ktorá o.z. zriaďuje
 • pre vypracovanie dokumentov potrebujeme údaje o vedúcom o.z. a plánovanom sídle o.z.
 • podpísané dokumenty s overenými podpismi

Založenie organizačnej zložky  vybavíme za Vás na základe plnej moci v cene od 699,90 Eur

Nezáväzná objednávka


Naša služba zahŕňa:

 • poradenstvo v oblasti zriadenia organizačnej zložky

 • vypracovanie rozhodnutia o zriadení organizačnej zložky

 • vypracovanie kompletnej dokumentácie na zriadenie o.z.

 • podanie dokumentov pre vydanie živnostenského oprávnenia

 • ľubovoľný počet predmetov podnikania ( voľné živnosti )

 • zápis Organizačnej zložky do Obchodného registra

 • poplatok za zápis do Obchodného registra

 • registrácia dane z príjmov (DIČ)

Dodatočné náklady klienta:

 • Náklady na overenie podpisov - 1,5€ na obecnom úrade alebo 2,87 € u notára
 • Zvýhodnený správny poplatok za ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti - 7,5€
 • preklady dokumentov   (ak sú potrebné)- prekladajú sa iba písomnosti, ktoré sú vyhotovené v inom ako českom jazyku (t.j. písomnosti v českom  jazyku nie je potrebné prekladať)
 • overenie listín prostredníctvom pripojenia apostilačnej doložky(ak je potrebná)

 

Založenie organizačnej zložky od podpísania dokumentov trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní podľa vyťaženosti príslušných úradov.

Pre viac informácií o službe založenie organizačnej zložky alebo jej objednanie nás prosím neváhajte kontaktovať

 

TU si môžete objednať službu VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA.

 

ProfiEkon, s.r.o.

Východná 2338/21
911 08 Trenčín

Telefón : +421 944 920 598
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

PARTNERI:

Partneri

(c) Copyright 2012     Companybusiness.sk.       All Rights Reserved