Založenie sro

Podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je najčastejšou a najobľúbenejšou formou obchodnej spoločnosti na Slovensku. Spoločnosť s ručením obmedzeným(v skratke s.r.o.) je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorá je založená za účelom podnikania, vytvorenia a dosiahnutia zisku.

Založíme Vám novú spoločnosť s ručením obmedzeným podľa Vašich predstáv a potrieb na území celej Slovenskej republiky.

Ponúkame Vám viacero spôsobov založenia s.r.o.

"Asistované" založenie s.r.o.                                   234,90 Eur

 Založenie s.r.o. "all inclusive"                                259,90 Eur

 Predaj "predzaloženej" s.r.o.                                  429,90 Eur

 Podanie dokumentov na OR                                   199,90 Eur

 Založenie s.r.o. "ultra exclusive"                      od 474,90 Eur

Nezáväzná objednávka

 

Pozrite sa, aké balíčky služieb a aké fantastické zľavy sme pre Vás pripravili...

 

Krátky popis jednotlivých foriem založenia s.r.o.

"Asistované" založenie s.r.o. - všetky úkony okrem vybavenia živnostenských oprávnení vykonáme za Vás, Vašou úlohou bude podpísať dokumenty, overiť podpisy na dokumentoch, vybaviť živnostenské oprávnenia a zaslať nám všetky podklady

Založenie s.r.o. "all inclusive" - všetky úkony vykonáme za Vás, Vašou úlohou bude iba podpísať dokumenty, overiť podpisy na dokumentoch a zaslať nám všetky podklady

Elektronické podanie dokumentov na OR - pošlete nám všetky už vybavené doklady a dokumenty(osvedčenie zo živnostenského úradu, spoločenská zmluva, súhlas so zriadením sídla a pod.) a my ich zašleme elektronicky na obchodný register a zaplatíme súdny poplatok

Založenie s.r.o. "ultra exclusive"  -  zahŕňa všetky služby tak ako služba all inclusive, ale prídeme k Vám osobne aj s notárom  kdekoľvek na Slovensku. Konečná cena závisí od vzdialenosti k Vám. 

Naša služba zahŕňa:

 • bezplatná úvodná konzultácia a poradenstvo pri úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti

 • vyhotovenie všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti

 • kompletné vybavenie živnostenských oprávnení spoločnosti na živnostenskom úrade(v prípade založenia spoločnosti "asistovaným" spôsobom túto službu zabezpečuje klient vo vlastnej réžii)

 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra elektronicky prostredníctvom ZEP

 • úhradu súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra (súdny poplatok už je v cene služby)

 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb.

 • zaslanie kompletnej dokumentácie klientovi

 • poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

Dodatočné náklady klienta :

 • Náklady na osvedčenie podpisov - 1,5€ na obecnom úrade alebo 2,87 € u notára

 • Zvýhodnený správny poplatok za ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti - 7,5€        

Heslovité informácie o s.r.o.

 • založenie - zakladá sa podpísaním spoločenskej zmluvy ( 2-50 fyzických osôb, alebo právnickej osoby), v prípade, že s.r.o. zakladá iba 1 zakladateľ, nahrádza spoločenskú zmluvu zakladateľská listina

 • vznik - s.r.o. vzniká dňom zápisu do obchodného registra, pričom návrh sa musí podať najneskôr do 90 dní od založenia s.r.o.

 • základné imanie -  hodnota základného imania spoločnosti musí byť minimálne 5 000,- Eur. V prípade, že s.r.o. zakladá viacero osôb, minimálny vklad každého spoločníka musí byť aspoň  750,- Eur. Nazaložení s.r.o. sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania s.r.o.

 • ručenie - s.r.o. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, spoločníci ručia za záväzky len do výšky svojich nesplatených vkladov zapísaných v OR

 • obchodné meno - názov, pod ktorým vystupujete a vykonávate všetky právne úkony, zo zákona musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", postačí však skratka "spol. s.r.o. " alebo "s.r.o.". Je zapísané v obchodnom registri. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivé predstavy o predmete resp. činnosti podnikateľa

 • sídlo spoločnosti - je zapísané do obchodného registra, adresa musí byť na území Slovenskej republiky. S.r.o. sa musí preukázať, že má k nehnuteľnosti, ktorá je sídlom spoločnosti, vlastnícke alebo užívacie právo (súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomná zmluva a pod.)

 • orgány spoločnosti -orgánmi s.r.o. sú valné zhromaždenie (najvyšší orgán), konateľ/konatelia (štatutárny orgán), prípadne aj dozorná rada (kontrolný orgán) a prokurista/prokuristi

Dôvody, prečo založiť s.r.o.

 • relatívne nízke náklady na začatie podnikania
 • na založenie s.r.o. postačuje jeden zakladateľ/spoločník
 • zakladateľ/spoločník sa môže stať aj štatutárnym orgánom spoločnosti - konateľom
 • spoločník neručí osobne (svojim majetkom) za záväzky spoločnosti
 • s.r.o. je možné kedykoľvek predať po jej založení
 • profesionálne pôsobenie na obchodných partnerov

Po založení obchodnej spoločnosti je potrebné označiť poštovú schránku názvom spoločnosti, pretože na adresu sídla príde list z daňového úradu o pridelení DIČ a tiež ďalšia úradná korešpondencia.

Založenie s.r.o. od podpísania dokumentov po jej vznik trvá zvyčajne 10 -14 pracovných dní v závislosti od súčinnosti klienta a vyťaženosti úradov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom, lepšie ceny na internete nenájdete.

 

TU si môžete objednať službu VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA.

ProfiEkon, s.r.o.

Východná 2338/21
911 08 Trenčín

Telefón : +421 944 920 598
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

PARTNERI:

Partneri

(c) Copyright 2012     Companybusiness.sk.       All Rights Reserved