Konečný užívateľ výhod

Konečný užívateľ výhod

Zápis KUV do OR                                   29,90 Eur

Povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod(KUV) do obchodného registra

Zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zavedená s účinnoťou od 01.11.2018 nová povinnosť právnických osôb.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod(KUV) sa vzťahuje na všetky spoločnosti založené pred 1.11.2018, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Existujúce spoločnosti sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 31.12.2019.

Za porušenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote stanovenej zákonom, prípadne za nesprávne alebo neúplné označenie KUV hrozí uloženie pokuty až do výšky 3310 eur.

Kto je KUV?

  • Fyzické osoby, ktoré ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu – majú minimálne 25% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.
  • Podieľa sa na jej základnom imaní minimálne 25%.
  • Fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vymenovávať alebo odvolávať štatutárov, riadiaci dozorný alebo kontrolný orgán firmy.
  • Dokáže iným spôsobom ovládať spoločnosť.
  • Fyzické osoby, v prospech ktorých spoločnosť vykonáva svoju činnosť – osoby, ktoré majú právo na 25% zisku z podnikania.
  • Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
  • Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá za konečných užívateľov výhod u tejto právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

 

Zápis a zmeny konečných užívateľov výhod v obchodnej spoločnosti vybavíme za Vás na základe plnej moci v cene od 29,90 Eur

Nezáväzná objednávka

 Naša služba zahŕňa:

  • Úvodná konzultácia
  • Vypracujeme potrebnú dokumentáciu  - splnomocnenie
  • Vypracujeme a podáme návrh do Obchodného registra

Služba je vhodná pre tých, ktorí sa nechcú zaoberať žiadnou administratívou súvisiacou s realizáciou zmeny v spoločnosti, pričom celý proces zmeny zveria do našich rúk.

Zmenu v spoločnosti Vám zrealizujeme v priebehu 8-10 pracovných dní kdekoľvek na Slovensku bez nutnosti osobného stretnutia v závislosti od súčinnosti klienta a vyťaženosti úradov.

 

Zápis KUV je potrebné ohlásiť na obchodný register do 31.12.2019 !!!!!!!!!!!!!!!

Nenechávajte si to na poslednú chvíľu!

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom, lepšie ceny na internete nenájdete.

 

 

ProfiEkon, s.r.o.

Východná 2338/21
911 08 Trenčín

Telefón : +421 944 920 598
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

PARTNERI:

Partneri

(c) Copyright 2012     Companybusiness.sk.       All Rights Reserved