All inclusive založenie

Založenie s.r.o. – all inclusive  vybavíme za Vás na základe splnomocneia

Cena :  259,90 Eur

Cena je konečná bez skrytých poplatkov. Nie sme platcami DPH.

V cene je zahrnutý súdny poplatok vo výške 150,00 Eur a bezplatné vydanie živnostenského oprávnenia pre neobmedzený počet voľných predmetov podnikania.

Nezáväzná objednávka

 

Pozrite sa, aké balíčky služieb a aké fantastické zľavy sme pre Vás pripravili...

 

Naša služba zahŕňa:

 • bezplatná úvodná konzultácia a poradenstvo pri úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti, odporučenie vhodnej právnej formy a majetkovej štruktúry ktorá bude vyhovovať Vášmu podnikateľskému zámeru (výška základného imania, rozsah splatenia základného imania, štruktúra spoločníkov/konateľov, predmety podnikania, obchodné meno, sídlo a pod.)

 • vypracovanie individuálneho plánu založenia spoločnosti

 • overenie prípustnosti obchodného mena

 • poradenstvo pri výbere vhodných predmetov podnikania

 • vyhotovenie všetkých dokumentov potrebných pre založenie obchodnej spoločnosti,

 • vypracovanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

 • podanie návrhu, zastupovanie pred živnostenským úradom a prevzatie živnostenských oprávnení spoločnosti na živnostenskom úrade(v prípade založenia spoločnosti asistovaným spôsobom túto službu si zabezpečuje klient vo vlastnej réžii), voľné živnosti sú v cene založenia

 • vypracovanie a podanie návrhu na prvozápis spoločnosti do obchodného registra využitím elektronického podpisu, zastupovanie pred obchodným registrom, prevzatie výpisu a potvrdenia z obchodného registra

 • úhradu súdneho poplatku za prvozápis spoločnosti do obchodného registra (súdny poplatok je v cene služby – 150,00 Eur),

 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb.

 • zaslanie kompletnej dokumentácie Vašej spoločnosti na adresu sídla spoločnosti

 • poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti(povinnosti voči štátnym orgánom, účtovné poradenstvo, software, optimalizácia daní a pod.)

 Dodatočné náklady klienta:

 • Náklady na osvedčenie podpisov - 1,5€ na matrike obecného úradu alebo 2,87 € u notára
 • Zvýhodnený správny poplatok za ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti - 7,5€    

Pri kompletnom založení s.r.o. – ALL INCLUSIVE  Vám vypracujeme tieto dokumenty potrebné pre založenie s.r.o.

 • Spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Písomné vyhlásenie – vyhlásenie jediného zakladateľa
 • Podpisový vzor konateľa
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • Stanovy spoločnosti(fakultatívne)
 • Podpisový vzor člena dozornej rady(fakultatívne)
 • Podpisový vzor člena prokuristu(fakultatívne)
 • Čestné vyhlásenie(fakultatívne)
 • Plná moc pre živnostenský úrad
 • Plná moc pre obchodný register
 • Plná moc pre daňový úrad

 

Postup založenia s.r.o.

 • vyplnenie objednávky
 • zašleme Vám kontaktný formulár, je potrebné ho správne vyplniť pre vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • vystavenie zálohovej faktúry
 • po úhrade zálohovej faktúry vypracujeme kompletnú dokumentáciu a zašleme Vám ju  prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou na podpis a overenie podpisov
 • pošlete nám podpísané dokumenty naspäť
 • vybavíme živnostenské oprávnenia
 • uhradíme správne poplatky
 • vypracujeme a podáme návrh na zápis do obchodného registra
 • uhradíme súdny poplatok
 • zašleme Vám výpis z obchodného registra a ostatné originály dokumentov na adresu sídla Vašej spoločnosti spolu s vystavenou faktúrou za naše služby na novú spoločnosť

Po založení obchodnej spoločnosti je potrebné označiť poštovú schránku názvom spoločnosti, pretože na adresu sídla príde list z daňového úradu o pridelení DIČ a tiež ďalšia úradná korešpondencia.

Založenie s.r.o. od podpísania dokumentov po jej vznik trvá zvyčajne 10 -14 pracovných dní v závislosti od súčinnosti klienta a vyťaženosti úradov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom, lepšie ceny na internete nenájdete.

 

TU si môžete objednať službu VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA.

 

ProfiEkon, s.r.o.

Východná 2338/21
911 08 Trenčín

Telefón : +421 944 920 598
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

PARTNERI:

Partneri

(c) Copyright 2012     Companybusiness.sk.       All Rights Reserved