Likvidácia spoločnosti

Prečo pristúpiť k likvidácii firmy?

V živote podnikateľa sa môžu vyskytnúť situácie, kedy chce skončiť s podnikaním. Zrušenie spoločnosti prichádza do úvahy v prípadoch, napr. neúspešného podnikania, nezhody so spoločníkom, cesta do zahraničia, zdravotných problémov, ak Vaša spoločnosť nevykonáva dlhodobo žiadnu činnosť alebo jednoducho v prípade, keď ste sa rozhodli ukončiť činnosť obchodnej spoločnosti z rôznych iných dôvodov, napr. z dôvodu platobnej neschopnosti a chcete aby bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra.

Aj v prípade, ak spoločnosť nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť, ste ako konateľ povinný plniť si zákonné povinnosti, lebo spoločnosť je stále zapísaná v obchodnom registri. Ide napríklad o podávanie daňových priznaní, vedenie účtovníctva.

Sme tu pre Vás, aby sme Vás odbremenili od všetkých zbytočných starostí. Celý proces vybavujeme za Vás na základe splnomocnenia. Proces zrušenia spoločnosti je vykonávaný advokátom, preto vám garantujeme profesionálny prístup.

Zabezpečíme pre Vás likvidáciu Vašej obchodnej spoločnosti v cene od 249,90 Eur

Nezáväzná objednávka

 

Naša služba v spolupráci s advokátskou kanceláriou zahŕňa:

 • kompletné právne poradenstvo a vypracovanie potrebnej dokumentácie,
 • príprava rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie,
 • vymenovanie likvidátora,
 • zverejnenie vstupu do likvidácie v obchodnom vestníku s výzvou,
 • oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom,
 • právne zastupovanie v prebiehajúcich súdnych sporoch,
 • vypracovanie konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
 • zabezpečenie výmazu spoločnosti z obchodného registra po ukončení likvidácie.

Pri zrušení spoločnosti a jej výmaze z obchodného registra Vám pomôžeme využitím jednej z nasledovných možností:

 • Zrušenie spoločnosti bez likvidácie
 • Zrušenie spoločnosti s likvidáciou a jej následný výmaz z registra
 • Výmaz spoločnosti z registra na základe konkurzného konania
 • Zlúčenie slovenských spoločností (fúzia)
 • Zlúčenie slovenskej spoločnosti so zahraničnou spoločnosťou (cezhraničná fúzia)
 • Výmaz spoločnosti registrovým súdom na základe úradnej povinnosti súdu
 • Odkúpenie Vašej spoločnosti našou spoločnosťou

Zoznam potrebných dokumentov pre analýzu spoločnosti:

 • Výpis z obchodného registra
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina s dodatkami
 • Aktuálna účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát)
 • Zoznam záväzkov a pohľadávok (IČO, adresa, čiastka, dôvod vzniku)
 • Zoznam nehnuteľného, hnuteľného majetku, licencií, patentov a iných práv
 • Zoznam úverov, leasingov, zamestnancov a záväzkov voči nim
 • Súpis vedených súdnych sporov, exekúcií a pod.
 • Účasti v iných spoločnostiach
 • Nájomné zmluvy

Proces likvidácie spoločnosti je z právneho i časového hľadiska veľmi náročný a zdĺhavý, je potrebné dodržať množstvo zákonom stanovených pravidiel a povinností súvisiacich s vedením účtovníctva a daní. Vašim najdôležitejším krokom  bude oslovenie z Vašej strany a prvotná konzultácia po ktorej určíme optimálny postup realizácie poskytnutia našej služby a určíme časovú a finančnú náročnosť pre dosiahnutie Vášho záujmu. Lehota výmazu spoločnosti z registra predstavuje v prípade bezproblémovej likvidácie cca 5-6 mesiacov.

Spoľahnite sa preto na tím odborníkov.

Cena za úkony zabezpečujúce zrušenie spoločnosti bez likvidácie, s likvidáciou ako aj vypracovanie návrhu na konkurz sú orientačné a závisia od predcházajúcich analýz, v závislosti na aktuálnom stave firmy  a náročnosti prác v rámci celého procesu likvidácie. Cena sa určí po  konzultácii s našim pracovníkom po vzájomnej dohode.

 

Ak máte záujem o zľavu spojenú s likvidáciou  spoločnosti, kliknite tu

TU si môžete objednať službu VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA.

ProfiEkon, s.r.o.

Východná 2338/21
911 08 Trenčín

Telefón : +421 944 920 598
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

PARTNERI:

Partneri

(c) Copyright 2012     Companybusiness.sk.       All Rights Reserved